Online

Onlangs hebben we op de site problemen gehad. Een of andere Jodocus had er plezier in onze site plat te trekken. 14GB datatransfer in 15 minuten zorgde ervoor dat de site het begaf.
De website is nu weer online. Er moet echter nog het een en ander aangepast worden.

Informatie over deze site

Copyright op deze website

De teksten, tekeningen, bewegende beelden, geluidsopnamen en audiovisuele objecten op deze website mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Gebruik van plaatjes of teksten voor werkstukken of spreekbeurten op school of bij hobbyclubs mag wel zolang deze niet verder verspreidt of openbaar gemaakt worden.

Wanneer je gebruik wilt maken van tekst, een tekening, een foto, een geluidsopname, een animatie, een video-opname of welk ander audio- en/of visueel object dan ook van deze website moet je vooraf toestemming verkrijgen van de auteurs/maker.

Copyright in this website

All right reserved. Absolutely no rights of distribution by sale or other transfer of ownership or by rental, lease or lending, preparation of derivative works, or reproduction, in whole or in part, is granted. No text, graphics or photos may be downloaded for use on another Internet site, without express permission of the authors or owners of the material.

When you want to use a text, graphic, photo, recording or any other audiovisual element of this website you need to have the express permission of the author or owners of the material.

Zonnevogel contactpagina.

Daarom zonnevogel

Dus na lang wikken wegen en piekeren werd de naam van onze site zonnevogel.nl. .. naar het oud Nederlandse woord voor voorjaarsvlinder .. .. omdat het een vernederlandste woord is voor Garuda, Phoenix of Fenix .. .. naar het boek van Wilbur Smith .. .. omdat het refereert naar vliegen, vrijheid, zon, voorjaar, zomer .. .. omdat ik het wel leuk vind klinken ..

Contactgegevens

Er zijn nog geen contactgegevens beschikbaar, maar je kunt natuurlijk altijd een berichtje in het gastenboek achterlaten ..