Online

Onlangs hebben we op de site problemen gehad. Een of andere Jodocus had er plezier in onze site plat te trekken. 14GB datatransfer in 15 minuten zorgde ervoor dat de site het begaf.De website is nu weer online. Er moet echter nog het een en ander aangepast worden.

Informatie over deze site

Copyright op deze website De teksten, tekeningen, bewegende beelden, geluidsopnamen en audiovisuele objecten op deze website mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Gebruik van plaatjes […]

Zonnevogel contactpagina.

Daarom zonnevogel Dus na lang wikken wegen en piekeren werd de naam van onze site zonnevogel.nl. .. naar het oud Nederlandse woord voor voorjaarsvlinder .. .. omdat het een vernederlandste woord is voor Garuda, Phoenix of Fenix .. .. naar het boek van Wilbur Smith .. .. omdat het refereert naar vliegen, vrijheid, zon, voorjaar, […]