Informatie over deze site

Copyright op deze website

De teksten, tekeningen, bewegende beelden, geluidsopnamen en audiovisuele objecten op deze website mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Gebruik van plaatjes of teksten voor werkstukken of spreekbeurten op school of bij hobbyclubs mag wel zolang deze niet verder verspreidt of openbaar gemaakt worden.

Wanneer je gebruik wilt maken van tekst, een tekening, een foto, een geluidsopname, een animatie, een video-opname of welk ander audio- en/of visueel object dan ook van deze website moet je vooraf toestemming verkrijgen van de auteurs/maker.

Copyright in this website

All right reserved. Absolutely no rights of distribution by sale or other transfer of ownership or by rental, lease or lending, preparation of derivative works, or reproduction, in whole or in part, is granted. No text, graphics or photos may be downloaded for use on another Internet site, without express permission of the authors or owners of the material.

When you want to use a text, graphic, photo, recording or any other audiovisual element of this website you need to have the express permission of the author or owners of the material.